Liturgisch bloemschikken

 Kerst  Pasen  Pinksteren  Hemelvaart  Startzondag  Diverse thema’s  diverse boeketten 


Wat is Symbolisch/Liturgisch bloemschikken? Dit is een bepaald thema of bijbeltekst in eenbloem bloemenarrangement uitbeelden. Het doel van een liturgisch bloemstuk of compositie is, dat het een onderdeel van de eredienst kan vormen en om het Woord van God weer te geven of te verduidelijken.

We doen dit met behulp van bloemen/planten in bepaalde kleuren of soorten, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van allerlei andere materialen uit de natuur of speciale voorwerpen waarmee iets zichtbaar wordt uitgebeeld. Kleuren, vormen en aantallen kunnen ook bepaalde betekenis hebben.

Uiteraard kunnen we dit niet wekelijks uitvoeren, maar bij bijzondere erediensten en kerkelijke feestdagen. In onze gemeente hebben we de regel dat we ongeveer eenmaal in de twee weken verse bloemen verzorgen, die gaan naar zieken/thuiszittenden of nieuw ingekomen leden.

                            Mij spreekt de blomme een tale

                            Mij is het kruid beleefd

                            Mij groet ten altemale

                            Wat God geschapen heeft.

[Gedicht van Guido Gezelle 19e eeuw]