Liturgie

Zondag 10 december 2023
9.30 uur | ds. Ernst Leeftink

Doopdienst Nomé Hoeve
Liturgie
Welkom en mededelingen
Advent moment
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: NLb. 440:1, 2
Doopformulier 3
– Geloofsbelijdenis: NGK 175a
– Opw. 770
– Opw. 710
Gebed
Bijbellezing: Lukas 1:26-38
Zingen: GKN 187:1, 2, 3
Preek
Zingen: ELb. 454:1, 2, 3
Gebed
Zingen: Opw. 717
Zegen

14.30 uur | ds. A.G. Bruijn, Gees
Liturgie
Welkom en mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw. 167
Gebed
Lezen: Efeziërs 4:17 – 5:2
Zingen: NPB 73:7,
Tekst: HC 32, 33
Preek
Zingen: Opw. 334
Wet
Zingen: Opw. 244
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 86:4, 5
Zegen