Liturgie


Zondag 21 april – Viering H.A.
Morgen
Welkom en mededelingen
Schoollied – Ps. 121:1
Stil gebed
Votum en vredegroet
Zingen: Ps. 108:1, 2
Gebed
Bijbellezing: 1 Korintiërs 3
Zingen: GK 103:1, 3, 4, 5, 9
Tekst: Rechters 16:1 – 3
Preek                  
Collecte
Zingen: Ps. 60:1, 2, 5
Avondmaal – Formulier V
–  Geloofsbelijdenis:  
–  Opw. 797  
–  LvK 14:1 – 5
–  Opw. 727
– GK 162:1, 3, 4                
Dankzegging en Gebed
Zingen: LvK 16:1, 2
Zegen

Middag
Welkom en mededelingen
Schoollied – Opw. 54
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 24: 1, 2, 3, 5
Avondmaal:
– Formulier I – eerste deel
– Ps. 15:1, 2, 3
– GKN 218:1, 2, 3, 4
– Ps. 62:3, 4
– Opw. 575:1, 2, 3, 4, 5, 6
Inleiding op de preek
Bijbellezing:
– Markus 10:17-22
– Markus 12:41-44
– Zondag 42
Zingen: Ps. 15:4
Preek
Zingen: GKN 227:1, 2, 3, 5
Gebed
Collecte
Zingen: Ps. 62:5, 6
Zegen