Gereformeerde Kerk vrijgemaakt

GKV head-bg_new7In veel steden en dorpen in Nederland is er een Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Elke zondag wordt er ’s morgens en ’s middags een kerkdienst gehouden, waar iedereen welkom is. In het overzicht van de plaatselijke kerken staat precies in welke plaatsen er een vrijgemaakte kerk is.

Kerkdienst
Tijdens een kerkdienst wordt er gezongen, gebeden en houdt de dominee een preek. In de ochtenddienst gaat de preek vaak over een gedeelte uit de bijbel, ’s middags meestal een gedeelte uit een belijdenisdocument.

God dienen
In elke gemeente werken dominees, ouderlingen en diakenen. De ouderlingen en diakenen worden gekozen door gemeenteleden die openlijk beleden hebben dat ze in God geloven en Hem willen dienen.

De dominee is de ´herder´ van de gemeente. Dit betekent dat hij voor de gemeenteleden zorgt, zoals een herder voor zijn schapen. Hij verleent pastorale hulp en houdt preken waarin hij de gemeenteleden bemoedigt en wijst op de relatie die ze met God hebben en hoe ze die moeten onderhouden.

De ouderlingen houden toezicht op de inhoud van de preken. Verder nemen zij deel aan de kerkenraad en nemen beslissingen over zaken die in de gemeente spelen of moeten gebeuren. De ouderlingen bemoedigen de gemeenteleden om hun geloof vast te houden.

De diakenen dragen de zorg voor de gemeenteleden die het financieel moeilijk hebben, of leden die ziek zijn.