Diaconaal Platform Hardenberg (voorheen ‘Arme kant van Avereest’)

Op 22 november 2011 werd het Diaconaal Platform Hardenberg opgericht. Het DPH is een samenwerkingsverband van diaconieën uit vele kerken en gemeenten in Hardenberg. Een van de belangrijkste doelstellingen van het DPH is schuldhulpverlening en -preventie. Een ander thema is “eenzaamheid”.

De organisatie is als volgt: Vanuit de deelnemende kerken zijn er afgevaardigden die met elkaar een Klankbordgroep vormen. Er zijn drie Werkgroepen:
1. Welzijn en Zorg
2. Werk en Inkomen
3. Zorg en Samenleving
Daarnaast is er een Stuurgroep die een regie-functie heeft en het contact met de burgerlijke gemeente onderhoudt.

Het Diaconaal Platform Hardenberg is te bereiken via:
G.Grendelman (voorzitter) ggrendelman@lijbrandt.nl
R. Cramer (secretaris) rd.cramer@solcon.nl (telefoon 06-57673323).

Gemeenteleden kunnen zich ook melden via onze diaconie. Bertil Odink neemt vanuit onze gemeente zitting in het D.P.H.