Bloemenarrangementen divers

Intrede S. de Bruine 2012


J.B.K de Vries 40 jaar predikant 2012


Huwelijksjubileum echtpaar de Vries 2012


Zendingsdag 2010


Biddag 2010


Bevrijdingsdag 2010


Dankdag 2007