Adressen

Adres kerkgebouw: Meppelerweg 43 te Balkbrug. Telefoon: 0523-657017
Postadres: Postbus 25, 7707 ZG Balkbrug

Kosteres: Aldie Schouten, 0523657570
bjfschouten@hotmail.com       

Kerkelijk bureau: G. Visscher, Maatschappijwijk 32, 7707SH Balkbrug
kerkelijkbureau@ngk-balkbrug.nl        

Media-team: media@ngk-balkbrug.nl  

Liturgiecommissie: liturgie@ngk-balkbrug.nl  

Beamteam: beamteam@ngk-balkbrug.nl  

Evangelisatie commissie:  ec@ngk-balkbrug.nl  

Kerkblad ‘de Bouwsteen’: kerkblad@ngk-balkbrug.nl  

Commissie van Beheer: beheer@ngk-balkbrug.nl              

Diaconie: diaconie@ngk-balkbrug.nl     

Scriba: scriba@ngk-balkbrug.nl  
Postbus 25, 7707 XG, Balkbrug

Organisten: organisten@ngk-balkbrug.nl  

Jeugd 16+ Martyria: martyria@ngk-balkbrug.nl  

Veldzicht: klik hier voor info

Preekvoorzieining:
Christa Spoelman, 06-400442870
dg.vanderhorst@gmail.com
D.J. van der Horst, 0523 676527
dg.vanderhorst@gmail.com

Wanneer u inhoud, artikelen, nieuws, foto’s of video’s op de website wilt publiceren dan kunt u contact opnemen met de websitecommissie.
E-mail: website@ngk-balkbrug.nl